Wiskunde

Zoals je in mijn Curriculum Vitae kunt zien, werk ik momenteel als teamleider op het Nt2 Mundium College in Roermond. In het kader van verschillende opleidingen heb ik een aantal artikelen geschreven. Deze heb ik op een rijtje gezet op de pagina met publicaties.

Introductie GeoGebra

Op het docentencongres wiskunde "De kracht van ICT!" heb ik een demonstratie gegeven van de mogelijkheden van GeoGebra. De Prezi. Uit het programmaboekje:

"GeoGebra is een vrij beschikbaar wiskundepakket dat meetkunde en algebra combineert. Met dit pakket kunt u op een eenvoudige wijze dynamische applets maken met didactische meerwaarde. In deze presentatie geeft Erik van den Hout u een overzicht van de functionaliteit van GeoGebra en laat hij u voorbeelden zien die gebruikt kunnen worden in de wiskundeles in het vmbo, de onderbouw havo/vwo en de tweede fase."

Bekijk de voorbeelden.

10 april 2012

Geschiedenis van de wiskunde

Pythagoras en muziek

Voor het vak wiskunde in historisch perspectief (Master, 2012) heb ik een website gemaakt die aanvullend kan zijn bij het Zebra boekje "De juiste toon". Als ik ooit tijd heb, wil ik dit nog verder uitwerken. Het is verre van af.

Flatland

In het kader van het vak geschiedenis van de wiskunde (Bachelor, 2004) heb ik een website gemaakt over een leuk en opmerkelijk boek: Flatland : A Romance of Many Dimension van Edwin A. Abbott.

GeoGebra en Getal en Ruimte

Geogebra is een programma waarmee je onder ander constructies kunt laten zien. Als proef heb ik voor hoofdstuk 2 Vlakke Figuren van het 2 VWO boek Getal en Ruimte (ed. 2008) alle opgaven uitgewerkt. De meeste opgaven zijn voorzien van tekeningen in GeoGebra, die stap voor stap het opbouwen van de tekening laten zien. Zo kunnen leerlingen niet alleen hun eindproduct controleren, maar ook zien of ze de tekening in de juiste stappen hebben gemaakt.

Deze uitwerkingen zijn gemaakt voor de 2 gymnasium klas (2010-2011), waar leerlingen als proef in de les de beschikking hebben over een netbook. Bekijk de uitwerkingen van Hoofdstuk 2 Vlakke Figuren.

Bekijk alle GeoGebra tekeningen bij Getal en Ruimte.

Adobe Reader nodig?

Sommige documenten op deze website zijn in Adobe Portable Document Format beschikbaar, beter bekend als PDF. Je herkent deze documenten aan het icoontje dat ervoor staat: PDF Document. Om deze documenten te kunnen lezen heb je een programma van Adobe nodig:

Download Adobe Reader